Η θεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως, απαιτεί μια μακροχρόνια παρακολούθηση λόγω των συχνών υποτροπών, της μεγάλης διηθητικής του ικανότητας και γενικά της απρόβλεπτης εξέλιξης της νόσου. Ακριβώς λόγω αυτών των χαρακτηριστικών του όγκου, η ριζική κυστεκτομή υπήρξε, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, η ιδανική θεραπευτική προσέγγιση. Όμως η τεχνολογική εξέλιξη των ενδοσκοπικών οργάνων και χειρουργικών εργαλείων, καθώς και η εμφάνιση των φάρμακων για ενδοκυστική έγχυση, ιδιαίτερα του BCG, άλλαξε ριζικά τη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση  του όγκου της ουροδόχου κύστεως. Έτσι, σήμερα, η διουρηθρική εξαίρεση του όγκου (TUR-BL) σε συνδιασμό με  την ενδοκυστική έγχυση του BCG, θεωρείται η ιδανική θεραπεία.

Η  θεραπεία συνίσταται σε εκτομή και  ηλεκτροκαυτηρίαση των θηλωματωδών όγκων και η  λήψη βιοψιών επί υποψίας συνύπαρξης Cis.

Τα στάδια αυτής της επέμβασης, περιλαμβάνουν με τη σειρά που ακολουθούν τα παρακάτω:

  • Νάρκωση του ασθενή (Ραχιαία ή γενική).
  • Τοποθέτηση του ασθενή σε θέση λιθοτομής (ή γυναικολογική θέση).
  • Προσεχτικός αντισηπτικός καθαρισμός του πέους και του όσχεου.
  • Εισαγωγή του κυστεοσκοπίου-ηλεκτροτόμου διουρηθρικά υπό συνεχόμενη κυστική πλύση.
  • Οπτικός εντοπισμός του όγκου και ενδελεχή ενδοσκοπική επισκόπιση της ουροδόχου κύστεως.
  • Διαθερμική καύση και ηλεκτρεκτομή των εξωφυτικών μορφωμάτων έως του βαθμού διήθησής τους.
  • Σύλληψη των τεμαχίων κατά την αποχέτευσή τους δια μέσου της συνεχιζόμενης κυστικής πλύσης. Τα αφαιρεθέντα τεμάχια αποστέλλονται πάντα για ιστολογική εξέταση.
  • Επιμελή διαθερμική αιμόσταση του χειρουργικού τραύματος.
  • Τοποθέτηση ουροκαθετήρα τριπλής εισαγωγής (3-way) και συνεχείς κυστικές πλύσεις.
  • Διακοπή της νάρκωσης και επιστροφή του ασθενή στο θάλαμο νοσηλείας του.

Είναι συχνό να υπάρχει ελαφρά αιμορραγία μετά την επέμβαση και για το λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί ο καθετήρας κύστεως  έτσι ώστε να βοηθήσει την παροχέτευση για 24- 36 ώρες. Από τη στιγμή που ο ασθενής μπορεί να ουρήσει ελεύθερα μετά την αφαίρεση του καθετήρα και χωρίς την ύπαρξη σημαντικής αιμορραγίας, είναι ελεύθερος /η να επιστρέψει σπίτι, συνήθως μετά από μια παραμονή στο νοσοκομείο για 2-3 ημέρες. Είναι πιθανό να παρατηρηθεί η ύπαρξη αίματος στα ούρα μέχρι και 6 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Φυσιολογικά αυτό αποκαθίσταται πλήρως.

Επειδή ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως μπορεί να είναι  πολύ εκτεταμένος για να αφαιρεθεί εξ ολόκληρου ή επειδή οι ορατές βλάβες μπορεί να έχουν ασαφή όρια, ή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για συνύπαρξη μυοδιηθητικής νόσου η διουρηθρική εκτομή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επαναληφθεί ένα μήνα μετά το αρχικό χειρουργείο.