Η θεραπευτική αγωγή για την Καλοήθη υπερπλασία του προστάτη χωρίζεται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, τη φαρμακευτική και την επεμβατική. Η πρώτη έχει ως στόχο όχι την ίαση, αλλά την ανακούφιση του ασθενή από τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού με τη χρήση φαρμάκου ή συνδυασμό φαρμάκων, που διευκολύνουν τη διούρηση και περιορίζουν την υπερπλασία του προστάτη.

Η δεύτερη είναι η χειρουργική αποκατάσταση του προβλήματος, όταν η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής έχει εξαντληθεί ή όταν ο ασθενής βρίσκεται ήδη σε χρόνια επίσχεση ούρων. Η πιο συχνή χειρουργική επέμβαση είναι η Διουρηθρική προστατεκτομή με σύστημα διπολικής διαθερμίας (TURis), όπου ένα ειδικό εργαλείο, ο ηλεκτροτόμος εισάγεται από το πέος στην ουρήθρα και φτάνει μέχρι την κύστη. Στην άκρη του υπάρχει μία ειδική αγκύλη που κόβει τον προστάτη με ηλεκτρικό ρεύμα σε μικρά κομμάτια. Επιπλέον πραγματοποιείται εξάχνωση του αδενώματος του προστάτη μέχρι την χειρουργική κάψα του. Τα κομμάτια των ιστών που κόβονται συσσωρεύονται στην κύστη και απομακρύνονται με πλύσεις και ειδικό ορό. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, τοποθετείται ένας καθετήρας μέσω της ουρήθρας, ενώ μέσω του καθετήρα γίνονται συνεχείς πλύσεις στην κύστη, για να αποφευχθεί η δημιουργία θρόμβων αίματος που θα τον βουλώσουν. Ο καθετήρας παραμένει συνήθως για 2-4 μέρες.