Η θεραπεία που θα συστηθεί εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου, το στάδιο της νόσου, την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενή. Οι θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν, σήμερα, είναι:

 • Η χειρουργική θεραπεία
  Θεραπεία εκλογής για τον εντοπισμένο καρκίνο του νεφρού αποτελεί η ριζική νεφρεκτομή, αφαιρείται δηλαδή ο νεφρός en block με το περινεφρικό λίπος και το σύστοιχο επινεφρίδιο. Σε περίπτωση ύπαρξης μικρότερου των 4 εκατοστών, περιφερικού όγκου μερική νεφρεκτομή μπορεί να εκτελεσθεί., όπως και σε μονήρη νεφρό ή σε αμφοτερόπλευρη εντόπιση του.Υπάρχουν δυο χειρουργικές τεχνικές :
 • Η ανοικτή χειρουργική τεχνική αφαίρεσης του νεφρού
 • Η λαπαροσκοπική ή υποβοηθούμενη ρομποτική τεχνική αφαίρεσης του νεφρού.

Η τεχνική καθορίζεται από τον χειρουργό. Συνήθως η ανοικτή χειρουργική τεχνική χρησιμοποιείται στους μεγάλους όγκους ,ενώ η λαπαροσκοπική ή υποβοηθούμενη ρομποτική σε μικρούς όγκους.

 • Η μοριακά στοχευμένη θεραπεία
  Εφαρμόζεται όλο και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν τη θεραπεία στοχεύουν σε μοριακό επίπεδο στα καρκινικά κύτταρα και εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.
 • Η ανοσοθεραπεία
  Με τη χρήση διαφόρων φαρμάκων έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά τα ποσοστά ανταπόκρισης είναι χαμηλά.
 • Η χημειοθεραπεία
  Αν και εφαρμόζεται σε μεταστατική νόσο, δεν φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα.
 • Η ακτινοθεραπεία
  Παρόλο που δεν έχει θεραπευτικό ρόλο, μπορεί να εφαρμοστεί παρηγορητικά σε ασθενείς που έχουν μεταστάσεις.