Επειδή η πρόοδος της νόσου είναι συνήθως βραδεία, η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη περιλαμβάνει την ενεργητική παρακολούθηση, τη ριζική προστατεκτομή, την ακτινοθεραπεία, την βραχυθεραπεία και την ορμονοθεραπεία.

Η ριζική προστατεκτομή είναι μια επέμβαση που περιλαμβάνει την ολική αφαίρεση του προστάτη με την κάψα, την αφαίρεση των σπερματοδόχων κύστεων και την αναστόμωση ανάμεσα στον αυχένα της κύστης  και την ουρήθρα. Αυτό μπορεί να γίνει με μία μικρή υπομφάλια τομή ή με λαπαροσκοπική ή και ρομποτική τεχνική. Πολλές φορές της επέμβασης προηγείται η αφαίρεση των περιοχικών λεμφαδένων για να εκτιμηθεί τυχόν διήθηση τους,ανάλογα με την τιμή του PSA. Οι τεχνικές έχουν πάρα πολύ βελτιωθεί και με βάση τη χειρουργική εμπειρία μας,  έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα για την εγκράτεια των ούρων και την στυτική λειτουργία.

Ενώ η πάθηση δεν δίνει κανένα σύμπτωμα στα αρχικά στάδια, όπου η νόσος είναι αντιμετωπίσιμη, η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη είναι εφικτή, αρκεί κάθε άντρας να ευαισθητοποιηθεί γι’ αυτό, επιδιώκοντας τον ετήσιο υποχρεωτικό του προληπτικό έλεγχο.