Η θεραπεία της κιρσοκήλης γίνεται χειρουργικά, με την απολίνωση (διακοπή δηλαδή της κυκλοφορίας του αίματος) των σπερματικών φλεβών που ανεπαρκούν.

Η επέμβαση πρέπει να γίνεται πάντα σε παιδιά που αποδεδειγμένα υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του όρχεως και σε άνδρες με συμπτώματα ή/και επηρεασμένο σπέρμα, που έχουν κλινική κιρσοκήλη και υπογονιμότητα για 1 τουλάχιστον χρόνο και η οποία δεν οφείλεται σε άλλους λόγους.

Πάντως, η ανάρρωση και η κινητοποίηση του ασθενή είναι γρήγορη και μέσα σε 24 ώρες.