Αν ανιχνευθεί εγκαίρως, θεραπεύεται σε ποσοστό που φτάνει το 90%.
Το 1% των καρκίνων στους άνδρες παγκοσμίως.
Η πιο συχνή κακοήθεια στους άντρες ηλικίας 15-40 ετών .
Περίπου 8500 νέες περιπτώσεις στις ΗΠΑ .
Περίπου 350 θάνατοι στις ΗΠΑ το 2015