Υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού στο όσχεο (στο δερματικό σάκκο που περικλείει τους όρχεις). Το υγρό συνήθως είναι διαυγές και ορώδες και συλλέγεται σε μια κοιλότητα που σχηματίζουν τα περιβλήματα του όρχι. Η συλλογή του υγρού είναι προοδευτική και ανώδυνη.

Αίτια

Μπορεί να αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα:

  • φλεγμονής
  • τραυματισμού
  • όγκου του όρχεως ή της επιδιδυμίδας
  • μετά από χειρουργείο αποκατάστασης κιρσοκήλης

H υδροκήλη μπορεί να είναι και άγνωστου αιτιολογίας (ιδιοπαθής)

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση και τη χρήση εξεταστικού φακού (διαφανοσκόπηση), ενώ το υπερηχογράφημα οσχέου επιβεβαιώνει την κλινική διάγνωση και δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση του σύστοιχου όρχι και τον αποκλεισμό άλλων παθήσεων που δημιουργούν διόγκωση του οσχέου.

Θεραπεία

Η οριστική θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία μέσω οσχεϊκής τομής εκκενώνεται η κοιλότητα που έχει συσσωρευθεί το υγρό και όχι η παρακέντηση της υδροκήλης που αποτελεί προσωρινή λύση, καθώς το υγρό συλλέγεται και πάλι γρήγορα.