Μια από τις νόσους που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ουρολογία είναι ο μη μυοδιηθητικός καρκίνος της Ουροδόχου Κύστεως. Ο/η ασθενής, υποβάλλεται σε ενδοσκοπική (διουρηθρική) εκτομή του όγκου με σκοπό την αποφυγή της εξέλιξης της νόσου σε διηθητικό και ενδεχομένως μεταστατικό καρκίνο της κύστεως.
Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά του μη μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως είναι η πολυεστιακότητα (δηλαδή η εμφάνιση του σε διαφορετικά σημεία εντός της κύστεως) και η υποτροπή.
Γι’ αυτό το λόγο, κάθε ασθενής που πάσχει από αυτή τη νόσο, μετεγχειρητικά υποβάλλεται σε ενδοκυστικές εγχύσεις με  ανοσοθεραπευτικά (BCG) ή χημειοθεραπευτικά φάρμακα με σκοπό την αποφυγή της υποτροπής και την αύξηση των χρονικών ορίων έως της επανεμφάνισης όγκου.
Η υπερθερμική χημειοθεραπεία, είναι μια μέθοδος ενδοκυστικής μετεγχειρητικής αγωγής, η οποία εφαρμόζεται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για εξέλιξη της νόσου σε μυοδιηθητικό καρκίνο αλλά και σε ασθενείς όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ανοσοθεραπεία με BCG ή εμφανίζουν ανθεκτικότητα σ’ αυτή.
Η υπερθερμική χημειοθεραπεία μεγιστοποιεί τα οφέλη της έγχυσης του χημειοθεραπευτικού σκευάσματος, αυξάνοντας τη πρόληψή του από τα καρκινικά κύτταρα λόγω θερμότητας, με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στα υγιή κύτταρα του βλεννογόνου της Ουροδόχου κύστεως.
Η μέθοδος που έχει ξεκινήσει επιτυχώς από το 2011, για πρώτη φορά εφαρμόζεται από το Ουρολογικό Τμήμα του Αττικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, φιλοδοξώντας να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές Ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς, δίνοντάς τους την δυνατότητα μέσα σε ένα Δημόσιο Νοσοκομείο, μιας σύγχρονης, πολύ αποτελεσματικής, μεθόδου ενδοκυστικών θεραπειών, ενάντια στο καρκίνο.