Ημερίδα: Προβλήματα Υγείας και Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία διοργάνωσε την Τετάρτη 18 Απριλίου και ώρα 18:00 ημερίδα υγείας με θέμα «Προβλήματα Υγείας και Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αμαρουσίου.