Προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του προστάτη

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Υγείας, Ιωάννα Λάκα, επισκέφθηκε τον Αναπληρωτή Καθηγητή  Ουρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών  στο ιατρείο του στο Πεδίο του Άρεως και μίλησαν σχετικά με τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του Καρκίνου του Προστάτη.

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καρκίνου του προστάτη;
· Εμφανίζεται κυρίως σε άτομα άνω των 66 ετών
· 70% των θανάτων λόγω του καρκίνου του προστάτη εμφανίζεται σε άνδρες ηλικίας 75 ετών και άνω
· Προσυμπτωματικός έλεγχος: ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους στην ουρολογία

2. Ποιος είναι ο σκοπός του προσυμπτωματικού ελέγχου; Ποια προβλήματα συναντά;
Τα προγράμματα μελέτης και καταγραφής με βάση το πληθυσμό, στοχεύουν στη μείωση της θνησιμότητας και / ή της νοσηρότητας λόγω της ασθένειας, με την ανίχνευση της ασθένειας σε προγενέστερο στάδιο, όπου είναι πιθανότερο να είναι θεραπεύσιμη. Τα οφέλη του προγράμματος υπερβαίνουν το κόστος και τις δυσμενείς επιπτώσεις της έγκαιρης ανίχνευσης.
Ο έλεγχος με PSA έχει ως αποτέλεσμα:
· διάγνωση σε πρώιμα στάδια,
· βελτίωση των ογκολογικών αποτελεσμάτων μετά τη θεραπεία,
· χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο του προστάτη

3. Ποια είναι τα μειονεκτήματα του ελέγχου με PSA;
Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν:
· περιττές βιοψίες λόγω ψευδώς θετικών εξετάσεων PSA,
· παρενέργειες από τις βιοψίες του προστάτη
· υπερβολική διάγνωση κάποιων ασήμαντων καρκίνων χαμηλού κακοήθους δυναμικού
· παρενέργειες από τη θεραπεία.

4. Ποιος είναι ο στόχος των προγραμμάτων πληθυσμιακού προληπτικού ελέγχου με βάση το PSA σε ασυμπτωματικούς άνδρες;
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος με PSA μειώνει τη θνησιμότητα του καρκίνου του προστάτη. Ο έλεγχος μειώνει τον κίνδυνο διάγνωσης ή εμφάνισης προχωρημένης νόσου κατά την παρακολούθηση.

5. Ποια είναι τα βήματα, τα οποία ακολουθούνται πριν την θεραπεία ανδρών με καρκίνο του προστάτη;
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ηλικιωμένους άνδρες με καρκίνο του προστάτη θα πρέπει να βασίζεται πρωτίστως στη συστηματική χρήση του G8 (όργανο ελέγχου της κατάστασης της υγείας του). Το δεύτερο βήμα θα πρέπει να είναι μια αξιολόγηση των συννοσηροτήτων (Cumulative Illness Score Rating-Geriatrics  – CISR-G scale), κατάσταση εξάρτησης (Instrumental Activities of Daily Living – IADL και Activities of DailyLiving – ADL scales), τη διατροφική κατάσταση (εκτίμηση απώλειας βάρους) και τoν έλεγχο για νευροψυχολογικά προβλήματα.  Τέλος, η αναστρεψιμότητα συγκεκριμένων ατομικών προβλημάτων θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά

6. Ποια είναι τα συμπεράσματα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας αναφορικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη;
Παρόλο που η πιθανότητα να ανιχνευθεί ένας καρκίνος του προστάτη μέσω screening για τους άνδρες αυξήθηκε σημαντικά, ο κίνδυνος θανάτου από τον καρκίνο παραμένει χαμηλός. Η ανάγκη να αντισταθμιστούν τα οφέλη με τους κινδύνους της έγκαιρης ανίχνευσης, αναγνωρίζεται στις  κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον έλεγχο του PSA για τον καρκίνο του προστάτη. Έτσι υιοθετείται μια κοινή προσέγγιση λήψης αποφάσεων στην οποία  οι άνδρες θα πρέπει να συμβάλλουν λαμβάνοντας υπόψιν τα οφέλη και τις βλάβες του προληπτικού ελέγχου.